FPT TOÀN QUỐC

Doanh thu Viễn thông FPT 2017

  01/02/2018

Kết thúc 2017, khối Viễn thông ghi nhận doanh thu tăng 15%, đạt 7.651 tỷ đồng, đóng góp trong mức tăng trưởng 8% của toàn Tập đoàn FPT.

Trong khi đó lợi nhuận trước thuế của FPT Telecom đạt 1.217 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% do ảnh hưởng từ việc trích lập quỹ dịch vụ viễn thông công ích và phí thương quyền. Cùng với Công nghệ, Viễn thông tiếp tục là khối kinh doanh chính đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận của tập đoàn.

Năm 2017, FPT Telecom tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng ổn định

Lợi nhuận trước thuế của FPT tăng 41% so với năm trước, đạt 4.249 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.522 tỷ đồng, tăng 37% so với năm trước. Tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng của FPT năm 2017 chủ yếu đến từ kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt và khoản lợi nhuận do thoái vốn tại hai công ty FPT Retail và FPT Trading.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 47%, đạt 2.927 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 5.122 đồng, tăng 50% so với năm 2016. Trong năm 2017, FPT Telecom cũng tiến hành trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, nâng vốn đầu tư của công ty lên thành 1.508 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 18/12/2017, FPT đã hoàn tất giảm tỷ lệ sở hữu tại FPT Retail và FPT Trading xuống dưới 50%. Cụ thể, tỷ lệ sở hữu của FPT tại FRT Retail là 47%, tại FPT Trading là 48% và hai công ty này trở thành công ty liên kết thay vì công ty con của FPT. Theo đó, hoạt động kinh doanh chính của FPT sẽ bao gồm 3 khối chính: Công nghệ, Viễn thông, Giáo dục và khác.

Với việc đóng góp gần một phần ba vào tổng LNTT toàn tập đoàn, định hướng toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Kết thúc năm 2017, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả khả quan với 7.199 tỷ đồng doanh thu, tăng 18% và 1.207 tỷ đồng LNTT, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2018, FPT không còn hợp nhất doanh thu của mảng Phân phối, Bán lẻ và đặt kế hoạch đạt doanh thu 21.900 tỷ đồng. Mức doanh thu này sẽ tăng 11% so với cùng kỳ 2017 nếu so sánh tương đương.

Về kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong năm 2018, FPT dự kiến chỉ hợp nhất theo tỷ lệ sở hữu đối với lợi nhuận của mảng Phân phối và Bán lẻ. Theo đó, lợi nhuận trước thuế FPT năm 2018 sẽ đạt 3.484 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017 nếu so sánh tương đương. Trong khi đó, kế hoạch 2018 của FPT Telecom tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức 2 con số.

Xem Thêm >>> Những cá nhân FPT ảnh hưởng lớn đến Internet Việt Nam

 

Bình luận